Rusomsorg

Innhold

Rusomsorg for brukerne av Huset. Ønsker du å hjelpe en rusavhengig til et bedre liv?

Fra brosjyren til Huset: «Huset er et lavterskel tilbud i Vestre Toten kommune for personer med rusproblemer. Det er lov å komme ruset, men det er ikke lov å benytte rusmidler på huset eller området rundt.

Huset skal være et godt sted å komme til og du kan komme og gå som du vil i åpningstiden. Du trenger ingen avtale eller vedtak for å benytte deg av tilbudet.

Vi som jobber her er en fin og sammensatt gjeng med ulik bakgrunn og erfaring fra NAV og omsorgstjenesten. Vi er som oftest to eller tre ansatte på huset til enhver tid.» 

Vi trenger frivillige hjelpere som kan være en sosial støttespiller for brukerne av stedet. Noen som kan bli med på tur, litt idrett eller andre fritidsaktiviteter. Kanskje den frivillige kan hjelpe med søknader og papirer eller gå på kafe mm.   


Publisert: 03.08.2016 13:15
Sist endret: 03.08.2016 13:15