Kunngjøringer

Innhold

Kunngjøringer for Vestre Toten kommune

2023

Kunngjøringer av areal- og reguleringsplaner

Siste publiseringer:

Kunngjøringer av kommunale anskaffelser

Spesielt om kommunale innkjøp: Anskaffelser på over kr 500.000 kunngjøres på Doffin - databasen for offentlige innkjøp


Publisert: 01.06.2016 11:32
Sist endret: 29.11.2023 12:12