Kunngjøringer

Innhold

Kunngjøringer for Vestre Toten kommune

2024

Planer, kart og planreguleringer - Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes

Kunngjøringer av areal- og reguleringsplaner

Siste publiseringer:

Kunngjøringer av kommunale anskaffelser

Spesielt om kommunale innkjøp: Anskaffelser på over kr 500.000 kunngjøres på Doffin - databasen for offentlige innkjøp


Publisert: 01.06.2016 11:32
Sist endret: 16.04.2024 09:34