AMU-prisen 2021 til Fysio- og ergoterapitjenesten

Innhold

AMU-prisen 2021

AMU-prisen 2021 har gått til Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten. Prisen ble overrakt 17. februar 2022 på Raufosstun helsehus av kommunedirektør Bjørn Fauchald og hovedverneombud Mette Mari Sveen.

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:
- Ansatte ved Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune jobber konkret og motivert med å utvikle arbeidsmiljøet på avdelingen. Resultater oppnås med en aktiv Heia-gruppe og kontinuerlig fokus på et inkluderende HMS-arbeid.

Kommunen gratulerer!

AMU-prisen 2021 til Fysio- og ergoterapitjenesten

Prisvinnere 2021: Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune.
Foto: Astri Aadnes, Vestre Toten kommune

 

AMU-prisen 2021 til Fysio- og ergoterapitjenesten

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og hovedverneombud Mette Mari Sveen sammen med
representanter fra tjenesten. Foto: Astri Aadnes, Vestre Toten kommune

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Nettsiden til tjenesten finner man her: Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Fysio- og ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune. Logo: Jørn Melnes


Publisert: 17.02.2022 10:06
Sist endret: 17.02.2022 10:06