Høring: Forslag til fredning av Stenberg gård. Frist for innspill: 3. april 2023

Innhold

Forslag om fredning av Stenberg - gnr./bnr. 24/1 og 25/9, deler av Steinsli 24/2, 25/25 og 208/1 i Vestre Toten kommune og 166/13 i Østre Toten kommune, Innlandet fylke - høring

Forslag om fredning av Stenberg i Vestre Toten og Østre Toten kommuner Innlandet fylkeskommune foreslår å frede Stenberg gnr. 24 bnr. 1 og gnr. 25 bnr. 9, deler av Steinsli gnr. 24 bnr. 2, gnr. 25 bnr. 25 og gnr. 208 bnr. 1 i Vestre Toten kommune og deler av Grønland gnr. 166 bnr. 13 i Østre Toten kommune. Se vedlagte forslag til fredning og dokumentasjonsvedlegg.

Disse er også tilgjengelig på følgende lenke: Høring: forslag til fredning av Stenberg gård (ekstern lenke - innlandetfylke.no)

Innspill kan sendes til Innlandet fylkeskommune innen 3. april 2023. Svar sendes Innlandet fylkeskommune, f.eks. via post@innlandetfylke.no

Vedlegg


Publisert: 22.03.2023 08:52
Sist endret: 22.03.2023 08:52