Holtevegen – rehabilitering av veg fra uke 21 og fremover

Innhold

Holtevegen – rehabilitering av veg, 2021

Teknisk driftsavdeling fortsetter rehabiliteringen av Holtevegen. Vi fortsetter der vi slapp i fjor (ca 1500 meter fra Holtekrysset), og ender opp på kommunegrensa til Østre Toten. Tiltaket består i håndtering av overvann (grøfter/stikkrenner), forbedring av bæreevne (tilførsel av masser/masseutskift) og ny asfalt. I tillegg vil Evenrud bru få nytt rekkverk.

Holtevegen – rehabilitering av veg 2021

Det vil fra uke 21 og fremover pågå anleggsarbeider i området

Anleggsperioden vil medføre periodevis stengt veg fra uke 22,
redusert fremkommelighet og ulike kjøremønster fra dag til dag.
Følg anvisning på skilt og sperremateriell. Vi ber trafikanter vise hensyn til personer i anleggsområdet.

Vennlig hilsen
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune
Nettside: Teknisk


Publisert: 26.05.2021 10:08
Sist endret: 26.05.2021 10:08