Høring av melding om ny 420 kV ledning Lillehammer-Gran. Høringsfrist til NVE er 8. mai 2023.

Innhold

Høring av melding om ny 420 kV ledning Lillehammer-Gran

Vestre Toten kommune har mottatt informasjon om «Høring og invitasjon til møte om melding om ny 420 kV Lillehammer- Gran og søknad om Skyberg transformatorstasjon» fra NVE. I den sammenheng er kommunen bedt om å informere om dette i våre kanaler til innbyggerne.

Høring av melding om ny 420 kV ledning Lillehammer-Gran

Saken gjelder en ny kraftlinje fra Lillehammer i nord til Gran i sør, som er i tidlig planleggingsfase. Det er to alternative traseer i forslaget og dersom den østlige av disse velges vil linja krysse et areal av Vestre Toten kommune (se kart).

Foreløpig er det levert en melding i saken og NVE har lagt denne ut til høring. Det er i høringen invitert til folkemøte. Dette avholdes på Gjøvik rådhus 18. april kl 1900 for de deler av meldingen som berører Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.

Meldingen i sin helhet kan finnes på NVEs nettsider: Konsesjonssak - NVE (ekstern lenke - nve.no)

Høringsinnspill og høringsfrist

Høringsfrist til NVE er 8. mai 2023.

Høringsinnspill skal gis til NVE på en av følgende måter:

  • Skjema for uttalelse på NVE sine hjemmesider
  • E-post til NVE til uttalelse@nve.no
  • Brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Mer informasjon ligger også på Statnett sine hjemmesider: Ny forbindelse mellom Lillehammer og Oslo (ekstern lenke - statnett.no)

Ta gjerne kontakt med kommunen hvis dere har spørsmål, eller informasjon som er relevant for kommunens uttalelse til NVE om hva som bør utredes i forbindelse med saken.


Publisert: 04.04.2023 13:52
Sist endret: 04.04.2023 13:52