Høring av verneplan for skog: Kauserudtjernet og Eriksrudtjernet. Høringsfrist: 12. mars 2021

Innhold

Forslag til vern av syv områder i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen i Innlandet) sender med dette ut på høring forslag til vern av syv områder i Innlandet. I verneplanen høres det i alt ca. 2320 dekar, hvorav ca. 2020 dekar er skog. I Vestre Toten kommune er det to lokaliteter, Kauserudtjernet og Eriksrudtjernet, som er foreslått vernet.

Høringen i sin helhet finner man her:
Frivillig vern av skog - Høring av verneplan for syv områder i Innlandet (Statsforvalteren i Innlandet)

Høringsuttalelser og kontakt

Dette er en høring i regi av Statsforvalteren og høringsuttalelser skal sendes til:

Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer

Eventuelt på e-post til: sfinpost@statsforvalteren.no.

Frist for å avgi uttalelse settes til 12. mars 2021.

Planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og i Norsk lysingsblad. Saken er også lagt ut på Statsforvalterens nettside: statsforvalteren.no/in under «Høringer» 

Vedlegg


Publisert: 18.02.2021 09:35
Sist endret: 18.02.2021 09:35