Høring: Forslag til reguleringsplan for Storgata 26 (gamle Raufoss hotell)

Innhold

Høring: Forslag til reguleringsplan for Storgata 26 (gamle Raufoss hotell)

Planutvalget (PLU) har i sak 38/2023, den 26.6.2023, vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan med planid: 136, ut til offentlig høring.

Forslaget legger til rette for ombygging fra hotell til kombinert formål; bolig/kontor/forretning/offentlig og privat tjenesteyting, samt tilhørende uteoppholdsareal. Parkering i sør inngår i planforslaget, samt noen tilstøtende vegarealer.

Velkommen til åpent møte 21. september klokken 18.00

Det blir arrangert åpent møte om saken i møterom Smia på Vestre Toten rådhus torsdag 21. september klokken 18.00.

Alle er velkomne.

Kontakt

Merknader/ spørsmål til planarbeidene rettes til Vestre Toten kommune, Plan, postboks 84, 2831 Raufoss eller til: post@vestre-toten.kommune.no innen 30. oktober 2023.

Vedlegg

 1. Saksprotokoll PLU 26.06.2023
 2. Saksframlegg PLU 26.06.2023
 3. Plankart 17.03.2023.pdf
 4. Bestemmelser rev. 9.8.2023
 5. Planbeskrivelse 30-5-2023
 6. ROS-analyse 17.03.2023
 7. Situasjonsplan 2023-03-17
 8. Støyanalyse, datert 14.10.2021
 9. Flomvurdering Raufoss sentrum, Multiconsult, datert 15.04.2020
 10. Referat fra møte i Planforum 15.06.2022
 11. Forslag til plantegninger for boligene, plan 2 og 3
 12. Oppstart 2014 - 5 merknader 

  SOSI-fil:
 13. SOSI-fil av Plankart 17.03.2023.sos

Publisert: 05.09.2023 12:12
Sist endret: 05.09.2023 12:12