Høring: Reguleringsplan for Vildåsvegen 14-16, Raufoss

Innhold

Høring: Reguleringsplan for Vildåsvegen 14-16, Raufoss

Planutvalget (PLU) vedtok i sak 47/2021, den 29.6.2021, å legge forslaget til reguleringsplan med planid: 166, ut til offentlig høring under forutsetning av at endringer nevnt i saksutredningen innarbeides i forslaget. Plansjefen fikk myndighet til å gjøre dette i samarbeid med forslagstiller. Forslaget er nå revidert og legges ut til høring.

Reguleringsplanen tilrettelegger for boligfortetting.

Åpnet møte

Det blir arrangert åpent møte om saken i møterom «Smia» i rådhuset onsdag 1. november klokken 17.00.

Alle er velkomne.

Kontaktinformasjon ved merknader/innspill

Merknader/ spørsmål til planarbeidene rettes til Vestre Toten kommune, Plan, Postboks 84, 2831 Raufoss eller til: post@vestre-toten.kommune.no innen 20. november.

Vedlegg

 1. Planbeskrivelse - Vildåsvegen 14-16 - rev. 06.09.2023
 2. Plankart Vildåsvegen 14-16
 3. Bestemmelser Vildåsvegen 14-16 rev. 27.06.2022
 4. Sol-skyggeanalyse Vildåsvegen 14-16
 5. Saksframlegg - førstegangsbehandling PLU 29.06.2021
 6. Vedtak - førstegangsbehandling PLU 29.06.2021
 7. 3 merknader ved oppstart - IFK SVV NVE
 8. Merknad ved oppstart - Brannvern
 9. Merknad ved oppstart Elvia
 10. Merknad ved oppstart Horisont
 11. Nabosamtykke

 

SOS-fil


Publisert: 12.10.2023 10:25
Sist endret: 12.10.2023 10:25