Informasjonsmøter for kommunens 78-åringer

Innhold

Informasjonsmøter for seniorene i vår kommune

Vestre Toten kommune satser på forebyggende og helsefremmende tiltak for seniorene våre i kommunen. I den sammenheng tilbyr fysio- og ergoterapitjenesten med flere alle innbyggere i kommunen et informasjonsmøte det året de fyller 78 år.

På grunn av koronasituasjonen ble ikke fjorårets møte arrangert, og vi slår derfor sammen møtene for fjorårets og årets 78-åringer.

Informasjonsmøter for kommunens 78-åringer. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes

På informasjonsmøtet tar vi opp aktuelle temaer for livet i dag og for tida som kommer. Kommunale tilbud og tjenester, boligforhold, hjelpemidler, helse, fysisk aktivitet og trening, sosiale aktiviteter, demens, ernæring og kosthold. Det blir også gratis matservering.

Kommunen ønsker å bidra til størst mulig trivsel og trygghet hos våre seniorer, samt at flere vil kunne være aktive og deltakende i egne liv lengst mulig. Dette er et forebyggende tiltak, så selv om du i dag føler deg frisk og er uavhengig av hjelp, vil du få opplys­ninger som kan komme til nytte i fremtiden.

Møtedato og møteplass

Møtene foregår i kommunestyresalen i Fyrverkeriet kulturhus, og datoene er som følger:

  • Møtedatoer: fredag 11. mars, fredag 25. mars og fredag 1. april.
  • Klokkeslett: 11.00 - 14.00

Alle personer i målgruppa vil få personlig invitasjon. Møtet er gratis og frivillig å delta på. 

Vel møtt.


Publisert: 03.03.2022 12:21
Sist endret: 07.03.2022 08:35