Informasjon og beredskapsinformasjon, råd, spørsmål og svar knyttet til krigshandlingene i Ukraina

Innhold

Usikkerhet knyttet til krigshandlingene i Ukraina

Krigshandlingene i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Vestre Toten kommune.

Nasjonale myndigheter har imidlertid så langt ikke endret trusselnivået mot Norge. Selv om trusselnivået er uendret, er det usikkerhet knyttet til hva som vil skje de nærmeste dagene, ukene og månedene. Vestre Toten kommune vil videreinformere aktuell informasjon fra statlige myndigheter.

Beredskap handler om å være forberedt på det som kan skje, og i den sammenheng følger her noen informative og relevante lenker fra nasjonale myndigheter og fagekspertise.

Spørsmål og svar fra regjeringen

Her er regjeringens svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Nettsiden ble sist oppdatert 28. februar 2022 og oppdateres fortløpende.

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap. Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å være best mulig forberedt:


Nettsiden sikkerhverdag.no er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps egen informasjonsside for privatpersoner. Her finner man mye nyttig informasjon om egenberedskap: forslag til beredskapslager, råd om lagring av vann og andre praktiske råd.
 

Om tiltak knyttet til mulig radioaktivt nedfall

I og med at det er krigshandlinger i område med atomkraftverk og at Russland har satt sine atomvåpen i beredskap, er det fokus på tiltak knyttet til mulig radioaktivt nedfall. Kommunens beredskapslager av jodtabletter suppleres, og vil bli prioritert distribuert til barn, ungdom, gravide og ammende i henhold til de nasjonale anbefalinger.

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA): Atomberedskap (dsa.no)

Vestre Toten kommune vil konsekvent følge nasjonale myndigheters råd, anbefalinger og tiltak også på dette området.

Varslingsanlegg og tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det omtrent 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områdene der en regner med at behovet er størst.

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom. Les mer her:

Ung.no: Er Ukraina-konflikten farlig for oss i Norge?

Mange unge har tanker og spørsmål om Ukraina og Russland for tiden. Det er likevel viktig å huske på at det er liten sjanse for at konflikten skal spre seg til Norge, og at mange organisasjoner jobber med å skape fred. Les mer på ung.no:

Krigen i Ukraina - Hva sier vi til barna?

Krigen i Ukraina henger over oss, voksne som barn, og dramatiske hendelser på verdensarenaen finner veien inn i barnerommet, gjennom nettflater, nyhetssendinger og mellom barne- og ungdomsprogrammer.

Psykologfellesskapet Klinikk for krisepsykologi har i den sammenheng samlet informasjon og råd for foreldre og andre voksne.


Publisert: 01.03.2022 12:32
Sist endret: 01.03.2022 12:32