Kulturstrategi for Vestre Toten kommune til høring. Høringsfrist: 20. juni 2023

Innhold

Høring: Kulturstrategi for Vestre Toten kommune

Høring: Kulturstrategi for Vestre Toten kommune

Oppvekst- og velferdsutvalget i Vestre Toten kommune fattet i møte 18.04.2023 følgende vedtak:

Kulturstrategi for Vestre Toten kommune sendes ut til åpen høring med høringsfrist 20. juni 2023 og endelig behandling i august.

Vedlegg


Publisert: 20.04.2023 14:41
Sist endret: 20.04.2023 14:41