Kunngjøring av vedtak - reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg

Innhold

Kunngjøring av vedtak - reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg

Reguleringsplanforslaget som var ute til offentlig høring i september/ oktober 2022 er nå sluttbehandlet i Planutvalget den 6.2.2023 og vedtatt av kommunestyret den 23.2.2023 - se vedlegg under.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes:

Vestre Toten kommune
Utvalg for teknisk drift og plansaker
Postboks 84
2831 Raufoss

Alternativt til epostadressen post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Reguleringsplanen kan også ses på kommunens kartsider.

Vedlegg


Publisert: 15.03.2023 15:02
Sist endret: 15.03.2023 15:02