Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Vestre Toten kommune

Innhold

NIBIO 2021

3Q-overvåking av fugler

Landbrukskontoret orienterer: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag fra Landbruks- og mat-departementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag kontinuerlig overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet. Dette er en overvåking som ble startet i 2000.

Arbeidet foregår på tilfeldig utvalgte flater à 1 km2 over hele landet.

På NIBIO sin nettside kan man lese mer om prosjektet: 3Q-overvåking av fugler (nibio.no)

Vedlegg

Her kan man også lese en fersk rapport om prosjektet: Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse 2000 - 2017


Publisert: 11.05.2021 15:51
Sist endret: 20.05.2021 08:50