Melding om oppstart av planarbeid – revisjon av kommuneplan

Innhold

Melding om oppstart av planarbeid – revisjon av kommuneplan

Kommunestyret i Vestre Toten kommune fatta i møte 27.05.2021 vedtak om oppstart av revisjon av kommuneplanen med både samfunnsdel og arealdel samt høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Vedtak
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Vestre Toten kommune godkjennes for varsel om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er i tråd med kommunens godkjente planstrategi og føringer gitt i plan- og bygningsloven. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13.»

Planprogrammet ligger på kommunen sin hjemmeside under Kunngjøringer.

Innspill og frist for innspill

Innspill og merknader til planprogrammet kan sendes Vestre Toten kommune post@vestre-toten.kommune.no innen 15.08.2021. 

Vedlegg


Publisert: 09.06.2021 09:40
Sist endret: 09.06.2021 09:40