Offentlig ettersyn - Storgata 71, Raufoss

Innhold

Offentlig ettersyn - Storgata 71, Raufoss

Planutvalget har i sak 31/2022, den. 02.05.2022 vedtatt å legge forslaget til reguleringsplan for Storgata 71 Raufoss, planid: 0529174 ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse og oppføre ny butikk for detaljvarehandel (Rema 1000) og vaskehall på eiendommen.

Planforslaget inkludert vedleggene, saksframlegg og vedtak i Planutvalg ligger ved.

Planområdet omfatter Storgata 71 (gnr./bnr. 12/62, del av 10/375, del av 200/37 og del av 10/47).
Kartskisse med planområdet utstrekning vises under:

Offentlig ettersyn - Storgata 71, Raufoss Kartskisse med planområdet - Storgata 71, Raufoss


Merknader må være oss i hende innen 13. juli 2022

Kontaktinformasjon og invitasjon til åpent møte

Åpent møte: Alle er velkomne til et åpent møte 20. juni 2022 kl. 18.00 på Rådhuset.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

  • Vestre Toten kommune
    Plan
    Postboks 84
    2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Vennlig hilsen
Plansjefen

Vedlegg


Publisert: 31.05.2022 09:56
Sist endret: 31.05.2022 09:56