Østre Toten kommune blir en del av det interkommunale samarbeidet rundt felles innfordringskontor

Innhold

Østre Toten kommune blir en del av det interkommunale samarbeidet rundt felles innfordringskontor

I november 2021 ble Innfordringskontoret for Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten etablert. Vertskommune ble Vestre Toten, og Søndre Land og Gjøvik ble deltakerkommuner. Bakgrunnen for dette var ønsket om et større fagmiljø, mindre sårbarhet og forhåpentligvis en rimeligere økonomisk drift. Ved å samle dette arbeidet på et sted, ønsker vi også større likebehandling av sakene i regionen.

Østre Toten blir nå deltaker i dette samarbeidet fra 01.06.22. Ingen blir med over fra Østre Toten, da den som har jobbet med dette tidligere har sluttet. Vi ansetter derfor en ny saksbehandler som vil få ansvar for Østre Toten.

Med vennlig hilsen
Arne Eivind Moger
Innfordringssjef


Publisert: 13.06.2022 12:09
Sist endret: 13.06.2022 12:09