Planarbeid for ny klimaplan settes i gang i Vestre Toten

Innhold

Planarbeid for ny klimaplan settes i gang i Vestre Toten

Vestre Toten kommune varsler oppstart av arbeid med ny klimaplan.

Forslag til klimaplan 2021, Vestre Toten kommune

Kommunestyret vedtok 25.03.2021 å legge forslag til planprogram for klimaplan ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet.

Tanken er at det skal utarbeides en ambisiøs klimaplan med tiltak i de fleste, om ikke alle, sektorer. Klimaendringene vil påvirke oss alle og tiltakene som må til for å begrense klimaendringene så langt det lar seg gjøre vil også merkes for folk flest. Nettopp av den grunn er det ønskelig at så mange som mulig engasjerer seg.

Kommunen har et ønske om å få gjennomført flere grep i planleggingsfasen for å sikre at innbyggerne i kommunen får anledning til å si sin mening om saken. Høringen av planprogrammet er første ledd i dette.

Planprogrammet kan sees på som en plan for planen. Det sier altså noe om hvordan vi tenker at vi skal jobbe for å komme i mål med å lage en plan som er god og gjennomførbar. Planprogrammet peker også på hvilke temaer som forventes å bli sentrale i planen. Planprogrammet sier ikke noe konkret om tiltakene som må til eller hvordan disse skal implementeres. Det er altså arbeidsformen som er fokus her og nå, og det er det vi ønsker innspill på. Tiltak og slike ting vil det bli anledninger til å mene noe om senere.

Frist for merknader er 19. mai 2021.

Vedlegg

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Gaute Thomassen, miljørådgiver i Vestre Toten kommune


Publisert: 06.04.2021 10:12
Sist endret: 06.04.2021 10:12