Informasjon om prøvestengning jernbaneundergang Reinsvoll sør i perioden 08.03.2021 til 22.03.2021

Innhold

Informasjon om prøvestengning jernbaneundergang Reinsvoll sør

Vestre Toten kommune v/ Teknisk drift ønsker å informere om at i perioden 08.03.2021 klokken 09.00 til 22.03.2021 klokken 09.00 vil jernbaneundergangen Reinsvoll sør (Svein Erik Strandlies veg) bli stengt for biltrafikk. Gående og syklende vil kunne ferdes i perioden.

Trafikksituasjonen i denne jernbaneundergangen oppleves av publikum som uoversiktlig og utrygg, uten tilrettelagt løsning for myke trafikanter. Jernbaneundergangens utforming gir ikke mulighet til å legge til rette for en god trafikkløsning for biltrafikk, gående og syklende.

Trafikktellinger i perioden og oversikt over trafikkbildet

I Vestre Toten kommunes Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (vedtatt i kommunestyret 01.02.2018) går det frem at det skal jobbes for en permanent stenging av jernbaneundergangen for biltrafikk, jernbaneundergangen skal fremdeles benyttes av myke trafikanter.

I den forbindelse ønsker Teknisk drift å få en oversikt over hvordan trafikkbildet på Reinsvoll vil se ut dersom jernbaneundergangen blir permanent stengt. Det blir foretatt trafikktellinger i perioden for prøvestenging for å sammenligne disse med tellinger utført med åpen undergang.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Med vennlig hilsen 
Teknisk drift


Publisert: 04.03.2021 13:30
Sist endret: 04.03.2021 13:30