Reguleringsplan for Vildåsvegen 14-16

Innhold

Reguleringsplan for Vildåsvegen 14-16

Reguleringsplan for Vildåsvegen 14-16 med planID 166 ble vedtatt i kommunestyret den 01.02.2024 i sak 10/24. Det ble ikke gjort endringer av planforslaget etter høringen. Se:

På grunn av en inkurie er det gjort en mindre endring av bestemmelsene den 08.02.2024.

Endelige vedtatte plandokumenter finner man her

Vedtatt plankart og bestemmelser vil bli lagt inn i kommunens kartløsning og i planregisteret inne få dager.

- Plansjefen

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Plan, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.


Publisert: 09.02.2024 10:34
Sist endret: 09.02.2024 10:34