Skattelister til offentlig ettersyn

Innhold

Skattelister til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 legges listene for eiendomsskatt ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens nettside fra 28. februar til 1. april.

Skattelister

Klage

Klagefristen for eiendommer med kommunal takst er 1. april.

Klage på boligverdi fra Skatteetaten gjøres ved å sende en endringsmelding til dem her : Klage på skattetatens boligverdi. Her er det ingen klagefrist.  

Informasjon om skatt og takst


Publisert: 27.02.2023 15:10
Sist endret: 27.02.2023 15:10