Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist: 18.11.2022

Innhold

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Søknadsskjema: Tilskudd til inkludering av barn og unge (ekstern lenke - bufdir.no)

Søknadsfrist er 18.11.2022.

For spørsmål, kontakt Hilde Skogli Ødemark, SLT koordinator Vestre Toten kommune.

Tilskudd til inkludering av barn og unge. Foto: BufdirTilskudd til inkludering av barn og unge. Foto: Bufdir


Publisert: 31.10.2022 09:40
Sist endret: 31.10.2022 09:40