Søknad om legatmidler – Alfred Nøklebys gavefond 2023

Innhold

Søknad om legatmidler – Alfred Nøklebys gavefond 2023

Midler fra Alfred Nøklebys gavefond kan i henhold til statuttene bevilges til trivselstiltak for personer med psykisk utviklingshemming bosatt i Vestre Toten kommune.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad om midler for år 2023 sendes elektronisk til Vestre Toten kommune innen 01.05.2023  

 

 Vennlig hilsen styret for Alfred Nøklebys gavefond


Publisert: 16.03.2023 10:19
Sist endret: 16.03.2023 10:28