Søknad om legatmidler - Alfred Nøklebys gavefond. Søknadsfrist 1. juni 2022

Innhold

Alfred Nøklebys gavefond

Midler fra Alfred Nøklebys gavefond kan i henhold til statuttene bevilges til trivselstiltak for personer med psykisk utviklingshemming bosatt i Vestre Toten kommune.

Søknad og søknadsskjema

Søknad om midler for år 2022 sendes elektronisk til Vestre Toten kommune innen 01.06.22.
Søknadsskjema finner man her:

- Styret for Alfred Nøklebys gavefond

Søknad om legatmidler - Alfred Nøklebys gavefond. Søknadsfrist 1. juni 2022


Publisert: 03.05.2022 11:37
Sist endret: 03.05.2022 11:37