Søknad om legatmidler. Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond. Søknadsfrist 25. april 2022

Innhold

Søknad om legatmidler: Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond

Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten Kommune.
Aldersgrense er 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i.

Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede, eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk.

Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål.

Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styretsleder Berit Grefsrud Løken på telefon 481 94 960, eller på e-post til anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finner man ved å følge denne lenken, eller ved henvendelse i resepsjonen. Søknaden sendes:

Vestre Toten kommune
Kultur v/ Anne Linn Dambråten
Postboks 84
2831 Raufoss

Søknadsfrist er 25. april 2022


Publisert: 07.04.2022 09:31
Sist endret: 07.04.2022 09:31