Stormskader på skog etter stormen 19. november 2021

Innhold

Stormskader på skog etter stormen 19. november 2021.

Fra Landbruksdirektoratet:
- Stormen 19. november rammet fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt, med stor variasjon innenfor fylkene. Foreløpige tall viser at 1,5-1,7 mill. m3 skog har blåst ned. Skogeiere oppfordres til å ta ut skadet skog for å sikre verdiene. Les hele artikkelen fra Landbruksdirektoratet om stormfelt skog her:

På illustrasjonen til høyre ser man en oversikt over berørte kommuner. Trykk på denne lenken for stor utgave.

Meld inn skader så raskt som mulig

Har du skog skadet etter stormen 19. november så er det det viktig
å melde inn skadene så raskt som mulig til Skogbrand hvis du har skogforsikring. Dette må gjøres før opprydding starter for å få taksert skadene. For planlegging og hjelp med opprydding av vindfall etter stormen anbefaler vi å ta kontakt med en lokal skogbruksleder/tømmerkjøper.

Det er svært risikofylt arbeid å rydde opp i vindfall med manuell hogst, vi anbefaler derfor at dette utføres av profesjonelle aktører og helst maskinelt. Vær uansett aldri alene under slik opprydding!!

Ta kontakt med kommunen hvis du skulle ha spørsmål

Ta gjerne også kontakt med kommunen hvis du lurer på noe.

Kontaktperson: Yngve Granum Stang, skog- og utmarksforvaltning, Vestre Toten kommune


Publisert: 22.12.2021 13:00
Sist endret: 22.12.2021 13:00