Tilbudsrunde: Brøyting og strøing av kommunale veger og eiendommer for perioden 2022 til 2027

Innhold

Tilbudsrunde for brøyting og strøing av kommunale veger og eiendommer

Vestre Toten kommune gjennomfører tilbudsrunde for brøyting og strøing av kommunale veger og eiendommer for perioden 2022 til 2027.

Tilbudsdokumenter er tilgjengelige på Doffin - databasen for offentlige innkjøp og anskaffelser.

Med vennlig hilsen
Per Morten Aas Stenberg
Driftsenhetsleder Veg og Park, Teknisk drift, Vestre Toten kommune


Publisert: 11.05.2022 08:57
Sist endret: 11.05.2022 08:57