Tilskudd til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist: 17. desember 2021

Innhold

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Alle barn og unge skal ha mulighet til deltakelse.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

For mer informasjon og søknadsportal: Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Søknadsfrist er 17. desember 2021.

Tilskudd til inkludering av barn og unge. Illustrasjon: BufdirTilskudd til inkludering av barn og unge. Illustrasjon: Bufdir


Publisert: 23.11.2021 14:36
Sist endret: 23.11.2021 14:36