Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Eina sentrum i Vestre Toten kommune. Frist for innspill: 8. juni 2022

Innhold

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Eina sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Lynne eiendomsselskap AS, Storgata 10 AS og Vestre Toten kommune i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området.

Eventuelle merknader sendes innen 8. juni 2022 til Vestre Toten kommune på epost: post@vestre-toten.kommune.no.

Utbyggingsområdet er avgrenset med stiplet svart strek i kartet.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Eina sentrum i Vestre Toten kommune


Publisert: 03.05.2022 11:47
Sist endret: 03.05.2022 11:47