Lean i Vestre Toten

Innhold

Kontinuerlig forbedring, Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes

Lean i Vestre Toten kommune - en lærende organisasjon

Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune startet som prosjekt i 2011 og ble videreført i drift juni 2012 med politisk vedtak om implementering av Lean i hele organisasjonen.

Forbedringsarbeidet sikrer medvirkning av alle ansatte og gir store gevinster for kommunens innbyggere gjennom økt kvalitet og kvantitet, og besparelser for kommunens økonomi. 

Aktualiteter, nyheter og statusrapporter

Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2022
 • Juli 2022: «Målrettet arbeid med kulturutvikling får fart på forbedringsarbeidet»
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mars 2022: «Lean er hverdagslykke for en leder»
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mars 2022: Lean og utviklingsarbeid i pandemi og smittevern.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2019
 • Oktober 2019: Studiebesøk av Forsvarsbygg:
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mai 2019: Generasjon 2, strategi for Lean kontinuerlig forbedring og lærende organisasjon ble utarbeidet første halvår 2018 og vedtatt i rådmannens ledergruppe 28.05.2019. 
  Mange kommuner har ønsket å lære og bli inspirert av vår Lean-reise. Siden 2011 har 112 kommuner tatt kontakt. 45 av kommunens totalt cirka 70 enheter har fått opplæring i Lean kontinuerlig forbedring pr. 31.12. 2018. Gevinster tilsvarende 49,4 årsverk er identifisert pr. 31.12. 2018. Av disse er 36,3 årsverk rapportert fra enhetene som realisert i ny verdiskapning. Les om status i arbeidet med virksomhetsstrategien i årsrapporten for 2018. 
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2018

Mai 2018:
Denne rapporten er nummer 6 siden starten på kommunens arbeid i 2011 med Lean kontinuerlig forbedring. Den nye boka til Sjur Dagestad omtales i rapporten. I boka er historien om Vestre Toten kommunes Lean-reise i en karikert og humoristisk framstilling.

43 av kommunens totalt cirka 70 enheter har nå fått opplæring. 46,3 årsverk gevinster er identifisert pr. 31.12. 2017. Av disse er 33,1 årsverk realisert i ny verdiskapning. Det viktigste utviklingstrekket nå er at vi lykkes i våre forsøk på å involvere innbyggerne direkte i forbedringsprosesser. Vi har funnet velfungerende metoder som stadig forbedres, og vi skal ha innbyggerne med på fremtidige prosesser.

Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2017
 • Mai 2017: Lean-dagen Innlandet 2017
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • April 2017: Engasjerte ansatte fra to sykehjem i Oslo på inspirasjonstur til Toten.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Februar 2017: Alvdals kommunepolitikere satser videre på Lean med Vestre Toten.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Februar 2017: Brukerne i fokus når omsorgsboligen i Fet kommune tok i bruk Lean.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Februar 2017: Fagbladet besøkte Vestre Toten kommune 11. januar 2017 i søken etter å forstå mer av hvordan det jobbes med Lean kontinuerlig forbedring i kommunen.
  Les nyhetsartikkelen/reportasjen ved å følge denne lenken. (Ekstern lenke til Fagbladet 17.02.2017)
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2016
 • November 2016: Utviklingsenheten ble "en lille smule klogere" etter besøk på forbilledlige danske Lean-enheter.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mai 2016: Norges største kommune kom til Raufoss på søk etter framtidas omsorgstjenester
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mars 2016: Stor interesse for systematisk forbedringsarbeid i fem kommuner på Romerike
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mars 2016: Lean i Vestre Toten kommune presenterer statusrapport 4, 2016
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mars 2016: Fetsokninger søkte Lean-inspirasjon ved våre omsorgsboliger
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mars 2016: Årets Leandag i Innlandet er 12. mai på Fyrverkeriet kulturhus
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Februar 2016: Tyttebærstien Omsorgsboliger går til filmen med fremragende Lean tavlemøte
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Februar 2016: "Skoleeksempel-kommunen" på Lean i Norge hadde undervisning i gevinstrealisering
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Januar 2016: Gevinstrealisering i "rosenes by" ga synlige forbedringer for innbyggere og ansatte
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2015
 • Desember 2015: Ihle skole – en lærende organisasjon med Lean kontinuerlig forbedring.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • November 2015: Kompetansespredning i offentlig sektor: NAV Drammen vil ha bedre flyt med bistand fra Lean-kommuner.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • November 2015: "Lærerikt å være Campus-bedrift for NEVU" sier Kari Bjørnerud Børthus etter det andre besøket fra erfarne Lean ledelsesstudenter.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • November 2015: Molde kommune skal bli enda bedre på å hente ut effekter av medarbeidernes innsats med Lean.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • November 2015: Samarbeidet omkring NAV Drammen begeistret mange under Lean Forum Norges årskonferanse.
  Les nyhetsartikkelen her ved å følge denne lenken.
 • Oktober 2015: Visitt fra Valle kommune – setesdøler med ambisjoner om å komme langt med Lean kontinuerlig forbedring.
  Les nyhetsartikkelen her ved å følge denne lenken.
 • September 2015: Lean Nettverkskonferanse i Stavanger – deling av erfaring og gledelig tilbakemelding fra en pionér på Lean.
  Les nyhetsartikkelen her ved å følge denne lenken.
 • August 2015: Hvordan får vi en organisasjon som lærer bedre og fortere? Kristiansand Dyrepark og Vestre Toten kommune delte sine erfaringer med mange andre.
  Les nyhetsartikkelen her ved å følge denne lenken
 • Juli 2015: Forbedringsarbeid ved Raufosstun sykehjem i norgestoppen.
  Les nyhetsartikkelen her ved å følge denne lenken.
 • Juni 2015: Utviklingsenheten – ny driftsenhet med ansvar for bl.a. Lean-arbeidet.
  Utviklingsenheten – ny driftsenhet med ansvar for bl.a. Lean-arbeidet.
  Kari Bjørnerud Børthus, Greta Moldestad, Randi Skare og Norunn O. Hanssen
 • Juni 2015: Stø kurs mot at hele kommunen jobber systematisk med forbedring og Lean-tankegang - Statusrapport nr 3 er ute.
  Les nyhetsartikkelen og last ned statusrapporten ved å følge denne lenken.
 • Juni 2015: Hele Norges kommuneavis Kommunal Rapport med omtale av forbedringsarbeidet i Vestre Toten.
  - Kommunal Rapport er en ukeavis som holder både både politikere og ansatte i hele kommune-Norge oppdatert hver uke. Den har over 90,000 lesere. Torsdag 4. juni hadde Vestre Toten kommune hovedoppslaget, med Lean kontinuerlig forbedring som tema. Kvalitetsforbedring og økning i kapasitet på tjenestene tilsvarende over 20 årsverk er oppnådd gjennom medarbeiderskap, fokus på ledelse og systematikk. Det fortelles om gode historier fra enhetene og om ledelsens konsekvente og langsiktige satsing.

  Man kan lese artikkelen ved å følge denne lenken. (ekstern lenke - Kommunal Rapport)
 • Juni 2015: Skoleledere fra kommunene i Gjøvikregionen besøkte Ihle Skole i Vestre Toten for å høre om Lean-forbedringsarbeidet ved skolen.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mai 2015: Samarbeidsavtale Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss manufacturing. Harstad kommune innfører Vestre Toten-modellen i Lean.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mai 2015: Besøk fra Skien kommune - Lean-praktikere fra Henrik Ibsens hjemby kom på studietur til Vestre Toten.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mai 2015: Stormønstring omkring forbedringsarbeid - Årets Lean-dag på Innlandet den 7. mai.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mai 2015: Årets Lean-dag i Innlandet 7. mai.
  Vestre Toten kommune har jobbet med å sette forbedringsarbeidet sitt i system de siste fire årene. Vi bruker Lean-filosofi og metoder for å stadig utvikle bedre tjenester for innbyggerne. Tydelig og inkluderende ledelse på alle plan er viktig, det samme er et aktivt medarbeiderskap. Lean-tankegang i forbedringsarbeid brukes av ledende virksomheter innen industri, næringsliv og annen offentlig tjenesteyting på hele Innlandet.

  For 3. året på rad arrangeres Årets Lean-dag i Innlandet i samarbeid med Lean Forum Innlandet i Fyrverkeriet Kulturhus den 7. mai. Nesten 1000 personer har deltatt de tre foregående årene, og det er tre hundre og femti påmeldte i år også. 
  For mer informasjon og program vennligst følg denne lenken (PDF-fil)
 • Mars 2015: Vestre Toten kommune Campusbedrift.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Januar 2015: Mange kommuner vil høre om våre erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Januar 2015: Industrikommunen Vefsn i Nordland vil lære om Lean i kommuner fra Vestre Toten.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2014
 • Oktober 2014: Erfaringsdeling om Lean i Møre og Romsdal 20. og 21. oktober 2014
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • September 2014: Leder på Utviklingsenheten tok steget videre i Lean-faget.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken.
 • Mai 2014: Vi deler erfaringer med kommuner i nord.
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mai 2014: Årets leandag 8. mai 2014
  Les nyhetsartikkelen ved å følge denne lenken
 • Mai 2014: Intervju med ni ansatte i ulike tjenesteområder.
  Se intervjuene ved å følge denne lenken
 • April 2014: Statusrapport 2.
  Se rapporten ved å følge denne lenken
Aktualiteter, nyheter og statusrapporter 2013
 • November 2013: Statusrapport 1.
  Se rapporten ved å følge denne lenken

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut som kvartalsvise informasjonsskriv. Disse vil inneholde:
 • Nyheter og informasjon
 • Status
 • Intervju med forskjellige medarbeidere
 • Framtidige visjoner
 • Diverse

Bakgrunn for innføring av Lean i Vestre Toten kommune

Med bakgrunn i betydelige omstillingsutfordringer ble prosjektet effektivisering, omstilling og kvalitetsutvikling vedtatt i kommunestyre 23.09.2010 med en overordnet målsetting om systematisk gjennomgang av hele organisasjonen med sikte på kvalitetsutvikling, effektivitet og total ressursutnyttelse.

Hovedmål

Lean ble definert som et delprosjekt med følgende hovedmål:

 • Bedre tjenestetilbud til Vestre Toten kommunes innbyggere
 • Optimere drift av kommunens virksomhet
 • Høyere medarbeidertilfredshet
 • Høyere medarbeidermedvirkning
 • Møte nye krav og forventninger
Kommunens prosjektplan og prosjektperiode

Prosjektplanen for innføring av Lean ble vedtatt i februar 2011.

Ekstern rådgiver i prosjektperioden var SINTEF Raufoss Manufacturing. I tillegg til ekstern rådgiver så har det vært et tett samarbeide i nettverk med andre kommuner i Oppland som innfører Lean. Prosjektperioden ble utvidet med 6 mnd. pga ønsker om mer erfaringer før en anbefaling for vegen videre. Perioden i prosjekt resulterte i svært gode erfaringer fra 11 enheter som innførte Lean.

Erfaringer og resultater ble presentert i sluttrapporten i kommunestyre juni 2012, med vedtak om implementering av Lean i hele organisasjonen.

Om aksjonlæring og verdsettende lederskap

Aksjonslæring er en naturlig kobling mellom verdsettende lederskap og Lean.

Det er avgjørende for å lykkes at både ledere og ansatte har verktøy for hjelp til prosessutvikling og forbedring av arbeidsprosesser. Ansatte er de fremste ekspertene på sin egen arbeidshverdag. Gjennom Lean sikrer man å få mest mulig verdiskapning ut av ressursene, organisasjonen blir ryddig og målrettet, for ansatte og brukere, og kan bedre møte nye krav og forventninger på en robust måte.

Underveis i arbeidet vil det oppstå raske gevinster, men varige forbedringer oppstår ikke av seg selv. For å sikre økt brukerverdi gjennom forbedringsarbeid over tid må en kultur for kontinuerlig forbedring etableres. Lean krever engasjement og langsiktig forpliktelse fra hele organisasjonen.

Gevinstrealisering

Innføring av Lean gir større og større gevinst etter hvert som Lean-kompetansen i organisasjonen øker. 

Enhetene som innfører Lean i Vestre Toten har ulik størrelse i forhold til antall brukere og antall ansatte, og er svært ulike i kompleksitet og med varierende utfordringer i tjenestene. Dette påvirker innføringsperioden der leder og ansatte er avhengig av bistand fra Leanveiledere for å få en god kompetanseoppbygging i enheten.

I de 18 enhetene som har startet så er det 13 som har evaluert etter innføringsperioden, og skal videre ivareta Leanarbeidet mer selvstendig med mindre bistand fra Leanveiledere. I disse 13 enhetene er den en innførings-periode på 27 uker i gjennomsnitt.

Innføring av Lean i pilotform høsten 2011

I Vestre Toten kommune startet innføring av Lean i piloter høsten 2011.

18 enheter har nå fått opplæring og er godt i gang med å jobbe etter Leanprinsippene. Det vil si å sikre at prosesser utføres så enkelt og effektivt som mulig - ikke ved å arbeide raskere, men smartere. Og å frigjøre tid og ressurser til andre oppgaver som skaper verdi for brukerne - ikke effektivisere for å skjære ned.

En større strategisk tenkning

Å innføre Lean er det samme som å utvikle en lærende organisasjon.

Det å utvikle en lærende organisasjon handler om et kontinuerlig fokus på læring, kunnskapsutvikling og utvikling av en organisasjonskultur som engasjerer og motiverer sine medarbeidere, slik at medarbeiderne kan vokse og bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og ekspertise.

Leansatsningen er et ledd i en større strategisk tenkning, der målene er mer effektiv verdiskapning, en lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring, og en arbeidsplass preget av medvirkning og finne bedre løsninger i fellesskap. Verdsettende lederskap er en nøkkelfaktor.

Utviklingshuset

Mange virksomheter som har arbeidet lenge med Lean kontinuerlig forbedring velger å tydeliggjøre modellen sin for ansatte og andre. De oppsummerer strategi og arbeidsmåte i en tegning av et hus, et "utviklingshus". Grunnmur, pillarer, vegger og tak viser hvordan delene i strategien henger sammen.

Utviklingshuset i Vestre Toten kommune
Trykk på illustrasjonen eller her for å komme til 
en klikkbar og interaktiv versjon av Utviklingshuset.

Filmen «Lean i Vestre Toten kommune – en lærende organisasjon»

Se selv hvordan vi jobber i Vestre Toten kommune: 


Bakgrunn for filmen
Tidligere års Lean-dag i Innlandet hadde en eksklusiv filmpremiere: Da kommunedirektør Bjørn Fauchald skulle starte sin årlige presentasjon av forbedringsarbeidet i kommunen, snurret han i stedet overraskende i gang en helt ny film om Lean i Vestre Toten kommune.

I filmen fortelles historien bak Lean i kommunen, og innføringsmodellen beskrives. Filmen viser konkret hvordan forbedringsarbeidet har kommet innbyggerne til gode for eksempel på skoler og barnehager, for brukere på NAV, på biblioteket og i eldreomsorgen. På et snaut kvarter får du se hvordan engasjerte ansatte og ledere har satt medarbeiderskap i system innen mange tjenester.

Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten i kommunen, forklarer hvorfor filmen ble til: "Vi skal bruke filmen til å tiltrekke oss de medarbeiderne og lederne som vil passe best inn i en lærende organisasjon. For dem som allerede arbeider hos oss, vil filmen være nyttig repetisjon av arbeidsmåten vår. Også personer utenfor kommunen vil kunne se filmen fra hjemmesida. Det er ofte spørsmål fra andre kommuner som er nysgjerrige på hvordan vi har kommet til så gode resultater."

Ildsjeler blant kommunens ansatte har gått sammen om å produsere filmen, og de skynder seg å peke på at filmen er laget av inspirerte amatører i filmfaget. Mottakelsen fra publikum på Lean-dagen var veldig positiv. Takk til beskjedne ildsjeler som bidro til å spre den gode historien om Lean i Vestre Toten kommune!


Publisert: 01.06.2016 11:31
Sist endret: 13.07.2022 12:12