Besøk fra Skien kommune. Lean-praktikere fra Henrik Ibsens hjemby kom på studietur til Vestre Toten kommune

Innhold

Vi utveksler gjerne erfaringer med andre kommuner som arbeider med systematisk forbedringsarbeid. Den 28. mai kom 16 personer fra Skien kommune for å høre om Lean i Vestre Toten kommune. Skien ligger i Telemark og er Henrik Ibsens fødeby. I kommunen er det 52,000 innbyggere. De har startet med Lean innenfor fire tjenester med oppløftende resultater; Byggesaksbehandling, avløp, FDV og veg/anlegg. Rådgivningsselskapet C2U har støttet dem i innføringen.

 

Etter en innledning om forbedringsarbeidet i Vestre Toten ved rådmann Bjørn Fauchald og leder for Utviklingsenheten Kari Bjørnerud Børthus, besøkte telemarkingene Raufosstun Sykehjem og Teknisk drift, to enheter hvor ledere og ansatte forklarte hvordan Lean kontinuerlig forbedring drives i praksis.

Rådmann Bjørn Fauchald foran deltagere fra Skien kommune..jpg
Rådmann Bjørn Fauchald foran deltagere fra Skien kommune.

Besøk fra Skien kommune. Lean-praktikere fra Henrik Ibsens hjemby kom på studietur til Vestre Toten kommune
Skien kommune på besøk på Raufosstun sykehjem.

Under den oppsummerende diskusjonen etterpå ble det stilt mange interessante spørsmål.

Hvor viktig er det å skape "sense of urgency", altså at ansatte og ledere lett forstår hva som er viktig?
Bjørn Fauchald svarte at med de økonomiske utfordringene som kommunen har så må det jobbes med det potensiale kommunen har for å få mer verdiskapning ut av ressursene. Da må forbedrings- og utviklingsarbeid settes mer i system. Ressurser må frigjøres og brukes mye mer målrettet. Hvis bare ledelsen forstår alvoret, så er det en utfordring. Det er viktig å sørge for at alle i organisasjonen forstår, er godt informert og bidrar til at en får jobbet frem de gevinstene som ligger som potensiale i organisasjonen. "Vi må derfor forklare behovene for forbedring, sørge for at medarbeiderne forstår, og forankre det i arbeidsmiljøene."
 
Hvor viktig er lederrollen kontra medarbeiderinvolvering?
Bjørn Fauchald forklarte at lederrollen er sentral for å lykkes. Lederne må eie prosessene, vise interesse, etterspørre og legge til rette. Erfaringen fra Vestre Toten kommune viser at medarbeiderne bidrar hvis de blir sett, hørt og at det blir lagt til rette for at de kan jobbe med forbedringstiltak.
 
Hvilke råd kan man gi til ledelsen i Skien kommune ut fra erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten?
Fauchald mente at Skien kommune burde sette av nok ressurser og bygge god intern kompetanse, forankre en satsing på forbedringsarbeid i strategisk ledelse, sørge for at alle ledernivåer støtter og bidrar, og utvikle en bærekraftig innføringsmodell.

Det sies at det på hjemturen til Skien ble mange gode diskusjoner i bussen og at en av lederne allerede der tegnet skisse til sin egen forbedringstavle!

Bjørn Eirik Bergland fra C2U var med under hele besøket. Kari Bjørnerud Børthus sier: "Det er svært nyttig med gjester med lang erfaring med Lean. Vi blir glade for at de viser interesse for modellen vår. Vi får gjennom innsiktsfulle spørsmål anledning til å se nærmere på vår egen arbeidsmåte. De siste månedene har vi vært så heldige å få gode innspill fra Bjarne Berg Wig, Niklas Modig og nå til slutt Bjørn Eirik Bergland. Dette vokser vi på."

Med hilsen
Kari Bjørnerud Børthus
Leder for utviklingsenheten
 

skien_leder_bodil_evendsen_viser_5s_omraader_for_besoekende_fra_skien.jpg
Leder Bodil Evendsen viser 5S områder for besøkende fra Skien.

Leder Britt Jakobsen foran interesserte tilhørere.
Leder Britt Jakobsen foran interesserte tilhørere.

skien_kommune_stiller_spoersmaal_til_raadmann_bjoern_fauchald_etter_en_dag_med_mange_inntrykk.jpg
Skien kommune stiller spørsmål til rådmann Bjørn Fauchald etter en dag med mange inntrykk.


Publisert: 24.01.2017 13:58
Sist endret: 24.01.2017 13:58