Forbedringsarbeid ved Raufosstun sykehjem i norgestoppen

Innhold

Lean Forum Norge er det nasjonale fagnettverket for virksomheter, forskning og arbeidslivsorganisasjoner som er opptatt av forbedring av effektivitet og kvalitet gjennom medarbeiderskap. Hvert år arrangeres en konferanse som samler over fem hundre deltagere fra hele landet, og de siste to årene har man plukket ut de aller beste forbedringsprosjektene i Norge og kåret "årets Lean-prosjekt" under konferansen.

Raufosstun Sykehjem har de siste tre årene arbeidet med å sette sitt forbedringsarbeid i system. De oppnådde store forbedringer gjennom bruk av Lean-metoder sammen med et sterkt faglig fokus. Da Samhandlingsreformen ble innført i 2011, endret arbeidssituasjonen til de ansatte seg veldig. Mens det tidligere var en tradisjonell sykehjemsavdeling med brukere som bodde over lang tid, fikk de fra den ene dagen til den neste nye pasientgrupper fra Sykehuset Innlandet som kom med svært forskjellige diagnoser. De fikk plutselig behandling av døende, ofte yngre mennesker med alvorlige lidelser som ikke lenger skulle behandles på sykehuset. Her fikk de helt nye oppgaver som de i utgangspunktet ikke hadde faglig bakgrunn til å takle. De opplevde at de sto i fare for ikke å kunne tilby de tjenestene som innbyggerne hadde krav på, og dette tynget dem veldig. Gjennom et planmessig forbedringsarbeid fikk avdelingen frigjort tid til kompetanseheving. Ansatte fikk utdannelse og kurs i fagområdene på den nye virkeligheten de møtte. De fikk også satt i verk tiltak som gjorde at de raskere kom i gang med behandling av nye pasienter og dermed tidlig fikk en oversikt over pleiebehov, opptrening og medisinering.

assraadmann_odd_arnvid_bollingmo_leder_britt_jakobsen_og_sykepleier_mona_lerud_leirdal.png
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo, leder Britt Jakobsen og sykepleier Mona Lerud Leirdal.

Leder for avdelingen, Britt Jakobsen, og Kari Bjørnerud Børthus, Lean-ansvarlig og leder for Utviklingsenheten, bestemte seg for å melde på det strålende arbeidet til kåringen av "Årets Lean-prosjekt 2014" og ble plukket ut blant finalistene. "Vi er veldig stolte av de gode resultatene vi har fått for pasienter og ansatte, og for å være med blant de aller beste i Norge på forbedringsarbeid i landet," sier Kari Bjørnerud Børthus etter at skuffelsen over ikke å vinne hadde lagt seg.


leder_britt_jakobsen_og_sykepleier_mona_lerud_leirdal.png
Leder Britt Jakobsen og sykepleier Mona Lerud Leirdal.

KLP Banken ble vinneren i år for deres prosjekt "Enklere hverdag" for kunder og ansatte på kundesenteret.

Publisert: 30.01.2017 12:37
Sist endret: 30.01.2017 12:38