Lean Nettverkskonferanse i Stavanger – deling av erfaring og gledelig tilbakemelding fra en pionér på Lean

Innhold

Vestre Toten kommunes erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring ble forklart for omkring 30 interesserte på Lean nettverkskonferansen i Stavanger 10. og 11. september, denne gangen med Lean virksomhetsstrategi som tema og kommunen som en lærende organisasjon.

Lean Nettverkskonferanse i Stavanger

En av tilhørerne var Bent Christensen, pensjonert sykehusdirektør ved Skåne Universitetssykehus. Han gikk i bresjen ved implementering av Lean for 12,500 medarbeidere ved sykehuset. Han er i dag en anerkjent forfatter og foredragsholder og anses som en pioner innen Lean i offentlige tjenester i Norden. På spøk sa Bent at han hadde "oppfostret Magnus Lord", hovedforedragsholder på neste års Lean-dag Innlandet. Bent Christensen kommenterte Lean-arbeidet vårt slik:

"'Dette var fantastisk å høre på og noe av det beste jeg har sett. Det spesielle i modellen er at dere fokuserer så mye på hva gevinstene skal brukes til. Det gir masse motivasjon til ansatte og ledere. Den massive innsatsen i opplæring av medarbeiderne viser en stor respekt for menneskene som skal lykkes med Lean. Det er også imponerende å se at dere så tidlig forsto at ledelse er avgjørende og at dere har tatt det så på alvor."

Kari Bjørnerud Børthus fikk hans nyeste bok "Lean" i gave under foredraget.

Kari Bjørnerud Børthus fikk hans nyeste bok "Lean" i gave under foredraget.

Bent Christensen holdt et av avslutningsforedragene på konferansen hvor han inspirerte med historier fra sin karriere som sykehusdirektør og fra suksesser med Lean fra dansk offentlig virksomhet.
 
Vi traff Bent Christensen igjen på Lean nettverkskonferansen i Asker den 10. desember, hvor Kari holdt foredrag. Han kommenterte at han var imponert over grundigheten og forbedringstakten i arbeidet vårt med Lean i Vestre Toten kommune. Han roste at tavlemøter har en så sentral plass i modellen vår, og om vår nyutviklede veileder i tavlemøteledelse sa han at han aldri hadde sett noe lignende tidligere, og han var nysgjerrig på å få innsyn i den. "Kan vi gjøre en avtale?", spurte han. "Hvis jeg får lese den, så vil jeg kommentere og komme med forbedringsforslag."  
 
Det er inspirerende for oss med slike tilbakemeldinger!


Publisert: 25.01.2017 10:35
Sist endret: 25.01.2017 10:35