Molde kommune skal bli enda bedre på å hente ut effekter av medarbeidernes innsats med Lean.

Innhold

Molde kommune har arbeidet med Lean i tre år og har kommet langt med forbedringsarbeidet sitt. Nå tar de steget videre.

De fjerner flaskehalser og tidstyver gjennom Lean, men spart tid er som oftest ikke verdifullt i seg selv. Det må føre til nye aktiviteter som kommer brukere til gode, og endringen skal kunne dokumenteres. Dette ville de lære mer om, og de ble interessert i Vestre Toten kommunes metodikk på gevinstrealisering. Fram til nå er det dokumentert at 21,5 årsverk i Vestre Toten kommune er omsatt til mer verdiskapning gjennom Lean kontinuerlig forbedring.
 
Sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing holdt Utviklingsenheten et todagers seminar i Molde omkring gevinstmåling og –realisering. Lean-team'et i Molde, to enhetsledere, hovedtillitsvalgte og representanter for støttefunksjoner skulle sette seg inn i hvordan ansattes kompetanse og erfaring i daglig arbeid kan føre til målbart bedre kvalitet i tjenesten, økt kapasitet for tjenesten eller besparelser.
Rådmann i Molde kommune og øvrige kursdeltagere. Foto: Kari B. Børthus
Rådmann i Molde kommune og øvrige kursdeltagere. Foto: Kari B. Børthus

Hva er spesielt med måten gevinster realiseres på i Vestre Toten? "Det er viktig at avdelingen bestemmer seg tidlig i en forbedringsprosess for hva en tidsgevinst skal brukes til," sier Kari Bjørnerud Børthus. "Det gjøres derfor en avtale mellom leder og medarbeidere hva en skal gjøre mer av for brukerne, allerede før en går i gang. Da er vi sikre på at vi får verdiskapende resultater når vi får til bedre flyt."

"Vi er også nøye med å følge opp at vi faktisk bruker den tida vi har vunnet til nettopp de tiltakene i hverdagen som vi var enige om," sier hun videre. "Gjennom dette fokuset på å skape fordeler for brukere eller kommunen, gjennomføre dem og sikre dem får vi fullt utbytte av de ansattes kreativitet og kompetanse", sier hun til slutt.

Rådmann Arne Sverre Dahl var med på oppsummeringen etter seminaret, og han sa: "Dette har vært en nøtt for oss, hvordan vi skal realisere og synliggjøre gevinster av forbedringsarbeidet. Det vi har sett fra Vestre Toten vil hjelpe oss til å lykkes med å mobilisere alle i kommunen. Nå må gevinster etterspørres i forbedringsarbeidet videre."

Enhetsleder Ellen Lyngvær Hjelset ved Lillekollen barnehage gledet seg etter seminaret til å komme i gang med gevinstrealisering: "Dette er det jeg har trengt for å motivere ansatte og lede gjennomføring av forbedringsarbeidet."

Se mer om Molde kommunes Lean-arbeid ved å følge denne lenken.


Publisert: 24.01.2017 13:15
Sist endret: 24.01.2017 13:15