Samarbeidet omkring NAV Drammen begeistret mange under Lean Forum Norges årskonferanse

Innhold

Lean-ressursene i Bærum kommune og Vestre Toten kommune har i 2015 gått sammen for å bistå NAV Drammen med å forbedre deres saksbehandling for søknad om økonomisk sosialhjelp etter at de har strevd med å overholde pålagte frister over lang tid. Initiativet er også beskrevet andre steder på hjemmesida.

På Lean Forum Norges årskonferanse på Fornebu den 10. november ble status i prosjektet lagt fram av Steinar Hansen, leder for NAV Drammen, Karianne Fjeldstad, Lean-ansvarlig i Bærum kommune, og vår egen Kari Bjørnerud Børthus. Nærmere hundre tilhørere ville få med seg nytt om dette litt uvanlige samarbeidet. Foreløpige resultater ble lagt fram, og alle tre instanser fortalte om mye god læring av å arbeide sammen. Det viste seg lett å arbeide sammen på tvers av kommuner og virksomheter i offentlig sektor.

Seks heldags arbeidsmøter med teori og praksis ble gjennomført for å innarbeide et nytt tankesett og ulike metoder og verktøy. Samarbeidet avsluttes ikke før ved nyttår, men saksflyten på økonomisk sosialhjelp er nå designet med muligheter til store forskjeller for brukerne i Drammen, og en helt annen arbeidshverdag for arbeidstakerne på Nav kontoret.

"For oss i Vestre Toten var det flere nyttige erfaringer. Vi så effekten av å gjøre brukerintervjuer som en del av kartleggingen av nåsituasjonen. Brukernes utsagn gjorde alle mer bevisste på "brukers stemme" og bidro til at den ideelle situasjonen legges opp mer etter brukernes behov.

Vi brukte også kultur-workshops for å kartlegge dagens kultur og etablerte et nytt kulturelt målbilde.  Dette virket positivt inn på forbedringsarbeidet. Begge disse eksemplene vurderes nå for vårt arbeidssett i Vestre Toten," sier Kari.

Et engasjert publikum slapp til med spørsmål etter foredraget under årskonferansen, og kanskje fører dette til flere fruktbare samarbeid om Lean på tvers i offentlig sektor?

Karianne Fjeldstad (t.v.), Kari Bjørnerud Børthus og Steinar Hansen presenterte sammen på scenen på Lean Forum Norges årskonferanse.

Karianne Fjeldstad (t.v.), Kari Bjørnerud Børthus og Steinar Hansen presenterte sammen på scenen på Lean Forum Norges årskonferanse.


Publisert: 25.01.2017 10:38
Sist endret: 25.01.2017 10:38