Samarbeidsavtale Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss manufacturing. Harstad kommune innfører Vestre Toten-modellen i Lean

Innhold

Harstad er en by i Troms fylke med omkring 22000 innbyggere. De har arbeidet med Lean i tre år og valgte ved årsskiftet å gå inn for Vestre Toten-modellen for sitt Lean-arbeid videre.


Rådmannen og hele ledergruppa var på besøk i november, hvor de fikk innsikt i hvordan Vestre Toten tenker og jobber med å sette forbedringsarbeid i system. Etter å ha sett blant annet Ihle skole og Raufosstun Sykehjem, kom de raskt fram til at de ville innføre samme tankegang. 
 
Det er første gang at et så nært samarbeid har kommet i stand rundt måten vi jobber på. Nå kan vi dra nytte av hverandes erfaringer med samme metodikk.
Harstad har siden nyttår satt i gang to enheter, hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede ved Omsorg Sør og NAV flyktningetjenesten. Metodikken skal så etter planen innarbeides i hele kommunen. Sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing har Vestre Toten kommune gjennomført kursdager og veiledning til de to enhetene. I tillegg har vi hatt de to fulltids Lean-ressursene på opplæring i Harstad. Ledergruppa, hovedtillitsvalgte, politikere og andre ledere i kommunen har også fått innblikk i modellen de nå har tatt i bruk. 
 
Innføringsprosjektet med hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede ved Omsorg Sør og NAV flyktningetjenesten skal rapporteres før sommeren. Ledere og ansatte i Harstad har tatt veldig godt imot oss, og de gode resultatene fra de to enhetene er motiverende for både de enhetene det gjelder og kommunen ellers. 
 
Det er inspirerende og nyttig å overføre egen læring til en annen kommune!
 
"Harstad kommune gjorde en grundig vurdering av kommuner i Norge da de valgte oss. De mente at Vestre Toten er den kommunen som har kommet lengst i å bruke Lean kontinuerlig forbedring for å bruke medarbeiderskapet til å øke verdiskapningen i tjenestene", sier Bjørn Bergan, prosjektleder for Harstad-prosjektet i SINTEF. 

leanvtk_leder_for_utviklingsenheten_formannskapet_harstadkommune.png
Leder for utviklingsenheten i Vestre Toten kommune, Kari Bjørnerud Børthus, orienterte i formannskapet i Harstad kommune. 

Publisert: 25.01.2017 10:40
Sist endret: 25.01.2017 10:41