Skoleledere fra kommunene i Gjøvikregionen besøkte Ihle Skole i Vestre Toten for å høre om Lean-forbedringsarbeidet ved skolen.

Innhold

Ihle Skole har vært en Lean-enhet i snart tre år. De har oppnådd gode resultater på flere områder og får mye interesse fra ledere i andre kommuner. Skolefolk har ikke vært særlig opptatt av å lære av erfaringene, men i det siste har det endret seg litt. Den 29. mai fikk vi besøk fra skoleledere i kommuner i Mjøsregionen.

Rektor Norunn O. Hanssen
Rektor Norunn O. Hanssen

Rektor Norunn O. Hanssen forklarte om arbeidsmåte og erfaringer ved skolen. Hun gikk gjennom de forskjellige delene av forbedringstavla. Kvalitetsmålene som det nå er spesielt fokus på ved skolen er :

 • Klasseledelse
 • Læringsaksjon
 • 5S standard
 • Avtaleplan i elevmiljøet
 • Regning i alle fag (mot score i nasjonale prøver)
 • ØLU (Økt læringsutbytte)
   

"Målinger på trivsel løfter frem det som ansatte er opptatt av så vi får pratet om det og gjort noe med det," sier Norunn. Trivselsindikatorer som de ansatte måler på, er:

 • Alle har ryddet etter seg i dag
 • Dører er låst, lys slukket og vinduer lukket
 • Jeg bekrefter det positive fremfor å kritisere det negative.
   

Etter gjennomgangen kommenterte en av de besøkende det positive med at tavla blir en arena for å ta opp forskjellige ting. Alle blir "oppdratt" til å bruke treffpunktet en gang i uka til å ta opp ting de er opptatt av. Avvik, ønsker og ideer "fanges" på tavla i tida frem til neste forbedringsmøte. En av deltagerne kjente ofte på stress tidligere da hun var rektor. "Jeg ble stadig stoppet av lærere og andre ansatte med innspill og beskjeder som de ville at jeg skulle huske på og følge opp. Forbedringstavla og ukentlige tavlemøter må være en strålende arena for å behandle alle slike saker og dermed redusere stress rundt disse tingene, kommenterte hun."

De besøkende var også opptatt av hvordan avvik behandles, hvordan det kombineres med avviksrapportering i Kvalitetslosen.

Løsninger for større skoler ble også drøftet. Det må deles opp i grupper, og det blir spørsmål om hvem som skal jobbe på samme tavle. Vestre Toten jobber nå med opplegg for større skoler som skal starte.

En deltager mente at det var spennende å se systematikken, og han så verdien av å erstatte omtrentlighet med noe som er mer presist.

"Vi ser at skoler har et like stort forbedringspotensial som andre kommunale enheter," sier Kari Bjørnerud Børthus, som fulgte besøket på Ihle. "Nå gleder vi oss til at flere skoleleder satser på å systematisere sitt forbedringsarbeid gjennom Lean-prinsippene og derigjennom forbedrer tjenestene ytterligere for elevene og arbeidsmiljøet ved skolene, med mer involvering for lærere og andre ansatte. Se på erfaringene fra Ihle skole!"

Med hilsen
Kari Bjørnerud Børthus
Leder for utviklingsenheten

Norunn forteller om Ihles Lean-reise for skoleledere i Gjøvikregionen.
Norunn forteller om Ihles Lean-reise for skoleledere i Gjøvikregionen.


Publisert: 24.01.2017 14:09
Sist endret: 24.01.2017 14:10