Vestre Toten kommune Campusbedrift

Innhold

Forbedringsarbeidet i Vestre Toten kommune ble lærdom for Lean-ledere på skolebenken

NEVU (Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning) driver blant annet kurs for ledere i Lean-virksomheter. I programmet Lean ledelse får deltagerne muligheter til å besøke ledende bedrifter i Norge for å lære hvordan de har tatt i bruk tankegang og metoder for Lean kontinuerlig forbedring. Vestre Toten kommune var i år en av 4 såkalte "Campusbedrifter" for dette studieprogrammet. Studentene er ledere og mellomledere som har grunnleggende Lean-kompetanse og som ønsker å ta sin egen organisasjons kunnskaper til et høyere nivå.

 

18. mars kom 11 studenter anført av Terje Klausen og Bjarne Berg Wig fra NEVU til Raufoss. Bjarne Berg Wig er bl.a. forfatter av boka "LEAN, Ledelse for lærende organisasjoner".

6_bjarne_berg_wig_og_leder_ved_nav_marion_andersen_droefter_gjennomfoering_av_forbedringsmoeter_paa_tavle.png
Bjarne Berg Wig og leder ved Nav, Marion Andersen drøfter gjennomføring av forbedringsmøter på tavle.

6_ledere_paa_utdanningsprogrammet_som_studerer_forbedringsarbeidet_paa_raufosstun_sykehjem_sykepleier_og_stedfortreder_for_lede.png
Ledere på utdanningsprogrammet som studerer forbedringsarbeidet på Raufosstun sykehjem. Sykepleier og stedfortreder for leder Mona Lerud Leirdal forteller.

Gjestene fikk først en orientering om Lean forbedringsarbeid i Vestre Toten kommune ved leder for utviklingsenheten, Kari Bjørnerud Børthus. Deretter var det besøk på tre tavlemøter ute i forskjellige enheter. Vi fikk nyttige tilbakemeldinger tilbake, blant annet ble det foreslått bruk av mer farger og symboler for å synliggjøre mål og resultater. Ellers var det mange rosende ord fra besøket, spesielt omkring det sterke engasjementet hos de ansatte for å forbedre tjenestene. Bjarne Berg Wig gav uttrykk for at Vestre Toten ligger langt foran i å sette kontinuerlig forbedring i system sammenlignet med andre kommuner. Han stilte spørsmålet; Kanskje Vestre Toten-modellen kan bli den norske kommunemodellen?

6_studenter_gir_oss_tilbakemeldinger_paa_forbedringsforslag_paa_vestre_toten_kommunes_lean-innfoeringsmodell.png
Studenter gir oss tilbakemeldinger på forbedringsforslag på Vestre Toten kommunes Lean-innføringsmodell.

Takk for hyggelig og nyttig besøk fra engasjerte og kunnskapsrike ledere!


Publisert: 24.01.2017 14:14
Sist endret: 24.01.2017 14:14