Visitt fra Valle kommune – setesdøler med ambisjoner om å komme langt med Lean kontinuerlig forbedring

Innhold

Den 30. oktober 2015 fikk vi treffe ledelse og ansatte i Valle kommune, som hadde kommet den lange veien fra Setesdalen for å se og høre om erfaringene våre med Lean. Det var et hyggelig selskap med 16 personer, og de fortalte om ambisjoner om å nedfelle Lean og kontinuerlig forbedring i kommunens verdigrunnlag i årene som kommer. Gruppen, ledet av rådmann Eivind Berg, hadde på forhånd besøkt Bærland skole på Jæren og flere industribedrifter på Sørvestlandet. Hensikten med besøket hos oss var å erfare hvordan prinsipper og verktøy kunne brukes i flere kommunale tjenester, særlig innenfor omsorg. Flere enheter i kommunen deres hadde allerede startet med 5S.

 

Etter en innledning om Vestre Toten kommunes virksomhetsstrategi og Lean-reise, ble det besøk på Ihle skole og Raufosstun sykehjem. Bildene viser Norunn Hanssen, rektor ved Ihle skole, og Britt Jakobsen, driftsenhetsleder ved Raufosstun Sykehjem, som forklarer for gjestene våre.

Vi takker setesdølene for et trivelig besøk og interessante diskusjoner!

Besøk på Ihle skole v/rektor Norunn Hanssen
Besøk på Ihle skole v/ rektor Norunn Hanssen - Foto: Vestre Toten kommune

Besøk på Raufosstun sykehjem v/ leder Britt Jakobsen
Besøk på Raufosstun sykehjem v/ leder Britt Jakobsen - Foto: Vestre Toten kommune

Publisert: 25.01.2017 10:41
Sist endret: 25.01.2017 10:41