Fetsokninger søkte Lean-inspirasjon ved våre omsorgsboliger

Innhold

Noen ganger starter store endringer i kommuner med initiativ fra aktive ledere i tjenesten. I Fet kommune er Hilde Gulli en slik leder. Hun har ansvaret for omsorgsboligene, og den 11. mars søkte en gruppe fra denne enheten inspirasjon for Lean og forbedringsarbeid i Vestre Toten kommune. "Omsorg i Fet vurderer å starte med Lean og begynne i omsorgsboliger for eldre, "  fortalte Hilde Gulli i begynnelsen av besøket. "Vi ønsket derfor å få innblikk i hvordan Vestre Toten kommune driver sitt forbedringsarbeid, høre hvordan dere har fått det til. Spesielt er vi opptatt av erfaringer med LEAN ledelse. Etter besøket vi  vi diskutere tanker og ideer med vår kommunalsjef." 

Fet kommune har omkring 11000 innbyggere og ligger i Akershus, ved Øyeren litt sør for Lillestrøm. Når du kommer derfra, blir du omtalt som en fetsokning.
 
Etter en innledning ved Kari Bjørnerud Børthus om Vestre Toten kommunes Lean-reise, besøkte gjestene våre to omsorgsboliger som er Lean enheter. Ytterskogvegen Omsorgsboliger er en heldøgnsbemannet tjeneste for mennesker med spesielle behov. Driftsenhetsleder Maj Britt Karlsen forklarte om sine erfaringer som leder ved innføring av Lean kontinuerlig forbedring. Hun fremhevet betydningen av motivasjonsarbeid i forkant for at ansatte skulle forstå og raskt kunne bidra med innspill og derigjennom se resultater. For henne som leder var dialog med andre Lean-ledere i kommunen viktig. Hun poengterte at ukentlige tavlemøter var navet i forbedringsarbeidet, og hun viste hvordan hun som leder brukte forbedringstavla til å dyrke fram et aktivt medarbeiderskap. "Tilbakemeldinger fra ansatte er positive," fortalte Maj Britt Karlsen. "De sier at de er fornøyde med mer struktur, at de er mer effektive og at avgjørelser tas raskere med stor delaktighet, trygghet og engasjement."
 
Fetsokninger søkte Lean-inspirasjon ved våre omsorgsboliger
Maj Britt forklarer foran forbedringstavla.
 
Gjestene fra Fet kommune hadde også tid til et besøk ved Korterudvegen omsorgsboliger hvor det stort sett bor eldre brukere. Driftsenhetsleder Hilde Aaslund Myrvang beskrev sine suksessfaktorer for å lykkes som Lean-leder slik: Prioriter ukentlig forbedringsmøte ved tavla. Vis de ansatte at du som leder prioriterer møtene gjennom å aldri avlyse møtene og gjennom å lede dem selv så ofte som overhodet mulig. Opptre som "bjelleku". Spill fram de ansatte aktivt gjennom å oppmuntre til nye forbedringsforslag. Når de ansatte ser at det nytter, så sprer engasjementet seg. 
Under besøkene på Ytterskogvegen og Korterudvegen Omsorgsboliger fikk gjestene fra Fet kommune også se hvordan Lean-arbeidet hadde endret hverdagen på enhetene. Orden og system var opprettet med 5S, og verdistrømanalyser hadde gitt gevinster for brukere og ansatte. 
 
Hilde Gulli og hennes kolleger reiste hjem med ny innsikt i hvordan Lean kan føre til bedre tjenester for brukere av omsorgsboliger. Vi ønsker lykke til og heier på det sterke engasjementet til ledere og ansatte i Fet kommune. Tenk om besøket har bidratt til en dedikert satsing på Lean og medarbeiderdrevet forbedringsarbeid i kommunen ved Øyeren! Med våre gode erfaringer fra Vestre Toten håper vi på det. 

Publisert: 17.08.2016 11:49
Sist endret: 17.08.2016 11:49