Gevinstrealisering i "rosenes by" ga synlige forbedringer for innbyggere og ansatte

Innhold

I januar 2016 hadde Utviklingsenheten ved Vestre Toten kommune og Sintef Raufoss oppfølgingssamling med Molde kommune på deres pilotprosjekt med Vestre Toten kommunes gevinstrealiseringsmodell. Molde kommune er en av foregangskommunene i Norge på anvendelse av Lean-prinsipper på offentlige tjenester.

  • Se for eksempel på Moldes flotte hjemmeside med veiledning for ansatte og ledere (ekstern lenke)
Rådmann Arne Sverre Dahl i Molde forklarer hvorfor de ønsket å se til Toten for inspirasjon: "Dette har vært en nøtt for oss, hvordan vi skal realisere og synliggjøre gevinster av forbedringsarbeidet." Etter samlingen sommeren 2015 har ledere, medarbeidere og støtteenheter i Molde kommune brukt metodikk fra Vestre Toten gjennom høsten til å frigjøre tid til mer verdiskapning for tjenestemottakerne i kommunen. De tre utvalgte enhetene var en barnehage, et omsorgssenter og enhet for byggesak og geodata.
 
De positive resultatene som de la fram for kommuneledelsen på oppfølgingssamlingen viste at de virkelig hadde fått grepet på å oppdage ikke verdiskapende tid og omsette denne tida til mer nytte for brukerne. Lean-veileder Jeanette Blikås forteller: "På Kirkebakken Omsorgssenter har de frigjort mer enn åtte timer pr uke bare på én enkel lagerrutine for forbruksvarer. Tida brukes nå i stedet til raskere å komme i gang med behandling. Det fører til at pasienter kan komme tidligere hjem fra oppholdet." De andre avdelingene hadde også synlige forbedringer.
 
Lean i Vestre Toten kommune: Molde 2016

Her ser vi Siri Haukaas som presenterer erfaringer fra Kirkebakken Omsorgssenter. Kari Bjørnerud Børthus sitter nærmest, ved siden av rådmannen i Molde, Arne Sverre Dahl.

Lillekollen barnehage frigjorde ti timer pr uke på bedre samhandling rundt forberedelse og etterarbeid rundt måltider. Det brukes nå av de ansatte til å skape bedre miljø rundt måltidene for barna. På byggesak og geodata opplever innbyggerne kortere behandlingstid og bedre opplevd tilgjengelighet blant annet gjennom leder og ansattes innsats med gevinstrealisering."

Lean i Vestre Toten kommune: Molde 2016
Ellen Lyngvær Hjelset, leder for Lillekollen barnehage, forklarer engasjert. Rådmann Arne Sverre Dahl og vår egen Kari følger nøye med.

"Det er ekstra inspirerende å samarbeide med dem som har kommet langt med forbedringsarbeid," sier Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten i Vestre Toten kommune. "Vi har også lært mye av samarbeidet," avslutter hun.


Publisert: 17.08.2016 11:52
Sist endret: 17.08.2016 11:52