Lean i Vestre Toten kommune presenterer statusrapport 4, 2016

Innhold

Statusrapport 4

Det er fortsatt god framdrift på innføring av Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune. 33 enheter har startet og Utviklingsenheten har også bidratt på mange andre områder, både internt i kommunen og eksternt. Les mer om dette i rapporten under:
 
 
Statusrapporten gir en beskrivelse av Vestre Toten kommunes utviklingshus og viser så framdrift i arbeidet med virksomhetsstrategien. Videre forklares Utviklingsenhetens rolle og oppgaver i organisasjonen og status på framdrift på alle Lean-enheter. Rapporten har så et eget kapittel om kommunens gevinster av Lean-arbeidet, fulgt av intervjuer med ledere og ansatte. Avslutningsvis beskrives andre prioriterte områder i Lean-arbeidet framover i tillegg til strategien.

Publisert: 17.08.2016 11:48
Sist endret: 17.08.2016 11:48