Mars 2016: Stor interesse for systematisk forbedringsarbeid i fem kommuner på Romerike

Innhold

Den 30. mars fikk vi besøk fra fem kommuner på en gang. Til sammen tjue personer, rådmenn og virksomhets- og fagledere fra Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Gjerdrum og Hurdal, ville gjøre seg kjent med våre erfaringer med Lean kontinuerlig forbedring. Sara Cecavova ved det interkommunale IKT-selskapet Digital Gardermoen IS (DGI) organiserte reisen. Selv om flere av kommunene var i gang med å innarbeide Lean i enkelte enheter, så ville de se på våre erfaringer og hvordan vi har jobbet over tid med innføringsmodell og tankesett. 

Rådmann i Vestre Toten kommune, Bjørn Fauchald, tok i mot gjestene og startet med å beskrive Lean i et strategisk perspektiv for Vestre Toten kommune. Mye av bakgrunnen for satsingen i 2010-2011 var forståelsen av at det vil bli større etterspørsel etter mange tjenester i årene som kommer. En var også sikker på at det ville bli behov for omstilling og at organisasjonen stadig måtte tilpasse seg nye rammebetingelser. Å bli dyktigere på endring, på å forbedre og optimalisere tjenestene, virket derfor helt riktig og nødvendig - da som nå. 
 
Kari Bjørnerud Børthus, leder for Utviklingsenheten, fortalte om erfaringer i de 33 enhetene som til nå har begynt med å sette forbedringsarbeidet mer i system med kommunens Lean-innføringsmodell. Det var mange spørsmål underveis. 
 
Gruppen besøkte så to enheter, Ytterskogvegen omsorgsboliger og Fysio/ergoterapitjenesten. Driftsenhetsleder Maj Britt Karlsen ved Ytterskogvegen Omsorgsboliger og Silje Haugerud fortalte om erfaringer fra oppstart i enhetene sine, om ukentlige forbedringsmøtenes innhold og betydning og om gevinster som er oppnådd for brukerne.

Silje Haugerud forteller engasjert om Fysio/ergoterapitjenestens positive erfaringer.
Silje Haugerud forteller engasjert om Fysio/ergoterapitjenestens positive erfaringer. 

Maj Britt Karlsen går gjennom hvordan forbedringstavla ved Ytterskogvegen Omsorgsboliger
Maj Britt Karlsen går gjennom hvordan forbedringstavla ved Ytterskogvegen Omsorgsboliger er bygd opp og brukes mens en av møtedeltagerne finner fram kameraet.
 
Dagen ble avsluttet med at deltagerne gjennomgikk og diskuterte sine spørsmål med Bjørn Fauchald og Kari Bjørnerud Børthus. 

Bjørn Fauchald og Kari Bjørnerud Børthus presenterer Vestre Toten kommunes Lean-reise.
Bjørn Fauchald og Kari Bjørnerud Børthus presenterer Vestre Toten kommunes Lean-reise.
 
Vi takker for besøket og håper at erfaringene våre gav inspirasjon til å sette forbedringsarbeid i system for kommunene rundt Gardermoen. Vår erfaring er at Lean er en god måte å møte ei framtid med større etterspørsel etter tjenester, nye omstillingsbehov og stadig endrede rammebetingelser på. 

Publisert: 12.07.2016 10:45
Sist endret: 12.07.2016 10:45