"Skoleeksempel-kommunen" på Lean i Norge hadde undervisning i gevinstrealisering

Innhold

Kari Bjørnerud Børthus besøkte Gjesdal kommune på Jæren den 8. februar. Gjesdal er hjemkommune til Bærland skole, den skolen i Norge som har kommet lengst med Lean. Skolen har oppnådd veldig gode effekter for lærere og elever.

Les mer om skolen her:
 


Utviklingen på skolen har vært drevet av en engasjert rektor, Tom Kenneth Gilje (bildet under), som nå er prosjektleder for innføring av Lean i Gjesdal kommune forøvrig.

"Skoleeksempel-kommunen" på Lean i Norge hadde undervisning i gevinstrealisering

Han forklarte interessen for å lære fra Vestre Toten kommune slik: "Dere i Vestre Toten har gjort en kjempejobb med implementeringen av Lean. Vi var veldig interessert i å lære mer om hvordan dere jobber med gevinstrealisering og ønsket å kjøre en workshop for flere avdelinger der vi så på tematikken rundt gevinstrealisering og målbarhet i prosjekt."
 
Deltagere på denne workshop'en var Rådmannens lederteam, deltakerne på Lean-pilotene, og andre kommunale forbedringsgrupper innen forbedring, forenkling og innovasjon.

Kari presenterte kommunens Lean-reise og la spesielt fokus på hvordan vi frigjør tid i tjenestene til ny verdiskapning, det vi kaller gevinstrealisering. De jobbet så i grupper med oppgaver knyttet til de fire pilotavdelingene, hvor de fikk tatt i bruk metodikken for gevinstrealisering.
 
bilde2.jpg
Bildet over viser engasjerte ledere og medarbeidere i gruppearbeidet. 

Publisert: 17.08.2016 11:51
Sist endret: 17.08.2016 11:52