Brukerne i fokus når omsorgsboligen i Fet kommune tok i bruk Lean

Innhold

 

  • "Den gode starten med Lean har allerede ført til bedre kvalitet i tjenesten for brukerne våre," sier enhetsleder for hjemmetjenesten, Hilde Gulli.

  • "Det har vært utrolig utviklende å komme i gang med Lean," forteller sykepleier Elin Raasok. "Vi blir ansvarliggjort og føler oss verdifulle gjennom at vi får flere interessante oppgaver."

  • "Gevinstrealisering, det å definere hva «sparte» ressurser skal brukes til for brukerne, tror jeg er svært motiverende for våre ansatte," kommenterer kommunalsjef og konstituert rådmann Ingrid Lund Flesland.

Det var kun godord ved omsorgsboligen i Fet kommune da de evaluerte innføringen av Lean den 14. februar 2017. Enheten startet med Lean etter Vestre Toten-modellen i august 2016. 20 ansatte var med på fire kursdager, og sammen med øvrige kolleger gjennomførte de et stort 5S-arbeid på avdelingen, verdistrømanalyse på morgenrapporten og flere andre Lean-aktiviteter. Tavlemøter hver onsdag siden tidlig november har gitt mange nye forbedringsforslag fra medarbeidere og god framdrift på tiltak fra Lean-analysene. Sintef Raufoss Manufacturing og Vestre Toten kommune bisto med kunnskap og erfaring.

Gevinstbeholdningen, den identifiserte tidsgevinsten så langt, er på 4 timer og 40 minutter pr dag. Den er oppnådd gjennom at ansatte og ledere har funnet og gjennomført mange tiltak for å komme tidligere ut til morgenstell etter morgenrapport. Gevinsten skal brukes til mer tid til brukerne og til bedre og mer oppdatert pasientdokumentasjon, som er viktig for å holde høy kvalitet på tjenesten.

Om de dedikerte lederne for omsorgstjenester i Fet kommune lener seg fornøyd tilbake nå? "Nei, nå skal vi først sikre at Lean fester seg og blir en del av kulturen i omsorgsboligen," sier Hilde Gulli. "Så vil vi innføre samme tankesett og metodikker på to andre omsorgsenheter; utetjenesten og dagsenteret. Der starter vi til høsten," sier den smilende ildsjelen for Lean i Fet kommune.

 Tavlemøte med Hilde Gulli
Tavlemøte med Hilde Gulli.

Det ene bildet viser et tavlemøte med en god del forbedringsforslag på gule lapper, som Hilde Gulli er i ferd med å behandle sammen med de ansatte. 

Kompetente interne Lean-veiledere er avgjørende når en skal ta over utviklingen av Lean-arbeidet videre. Irene Hovstø og Lena Motrøen leder på det andre bildet en verdistrømanalyse på medisinrutiner sammen med engasjerte kolleger.

Verdistrømanalyse med Irene og Lena
Verdistrømanalyse med Irene og Lena.

Nederst ser vi gruppeleder Irene Hovstø, enhetsleder Hilde Gulli og fagsykepleier Lena Motrøen, som ser positivt på å utvikle omsorgsboligen videre med Lean, til beste for beboere og ansatte.

 Irene, Hilde og Lena foran forbedringstavla
Irene, Hilde og Lena foran forbedringstavla.


Publisert: 01.03.2017 12:54
Sist endret: 01.03.2017 12:56