Engasjerte ansatte fra to sykehjem i Oslo på inspirasjonstur til Toten

Innhold

Den 28. april fikk vi besøk av 23 engasjerte ansatte og ledere fra  Vinderen bo- og servicesenter og Midtåsenhjemmet i Oslo kommune. De hadde lagt en inspirasjonstur til Vestre Toten kommune. 

"Jeg var her og hørte erfaringer fra Lean-arbeidet i fjor og syntes det var så positivt. Etterpå snakket jeg mye med kolleger om det de har fått til i Vestre Toten og ville at våre ansatte skulle se det i praksis," sa Lena Sand, institusjonssjef ved Vinderen bo- og servicesenter

"Vi har akkurat startet et "Jakten på tidstyver"-prosjekt hos oss. Da passet det veldig bra å erfare fra andre som jobber med det samme og som kanskje har knekt noen koder," fortalte Per Bo Svenson, institusjonssjef ved Midtåsenhjemmet.

Gruppen fikk først høre om Vestre Toten sin Lean-reise fra Kari Bjørnerud Børthus. Hun fortalte mye om hvordan det var på omsorgsinstitusjonene før de startet med Lean. "Vi fant mange "ekornlager", rom hvor det var stuet bort mengder med materiell og utstyr som ikke var i bruk lenger. Vi oppdaget også at dataserverne våre fyltes opp av at ansatte lagret fellesdokumenter selv og brukte mye tid i det daglige på å finne fram i mappestrukturene til avdelingene. Digitalt rot, kalte vi det. Nå er dette blitt mye bedre gjennom 5S på avdelingene som har startet med Lean hos oss."  

Flere av gjestene kjente seg igjen i dette og så fram til å komme i gang med å sette ting mer i system på arbeidsplassene sine. "Vi har også en utfordring med at gode tiltak settes i gang, og så faller vi tilbake til gamle vaner. Vi er et stort arbeidsmiljø, og det er vanskelig å få med alle," kommenterte en av deltagerne.

Lunsjen i kommunestyresalen ble en livlig erfaringsutveksling, mellom totninger og hovedstadsfolk og mellom kolleger på forskjellige institusjoner i Oslo. Etter mat reiste vi til Raufosstun helsehus hvor driftsenhetsleder Britt Jakobsen tok imot oss med sedvanlig humør og glød. Hun fortalte om hvordan tjenesten hadde blitt forbedret gjennom Lean-arbeidet og hvilke suksessfaktorer hun hadde møtt. Her kjente mange av deltagerne seg igjen i håndtering av de daglige rutinene. Britt forklarte hvordan innføring av Lean hadde gjort de store endringene drevet av samfunnets krav til utvikling mulig. Hun la stor vekt på en tydelig lederrolle, blant annet for å sikre at igangsatte tiltak ikke falt tilbake. "Vi bruker jevnlige revisjoner på 5S-områder og nye rutiner og har målepunkter på forbedringstavla som gjør at jeg får med alle," forklarte Britt foran tavla på helsehuset. Hun beskrev også hvordan det nye helsehuset skal levere tjenester til innbyggerne og støtte til kommunens andre omsorgs- og helsetjenester.

Vi takker for mange gode innspill fra erfarne fagpersoner og omsorgsledere og ønsker lykke til med forbedringsarbeidet på Vinderen og Midtåsen!

Engasjerte ansatte fra to sykehjem i Oslo på inspirasjonstur til Toten
Institusjonssjefene Lena Sand og Per Bo Svenson

Engasjerte ansatte fra to sykehjem i Oslo på inspirasjonstur til Toten
Alle gjestene på hjemvei etter besøket.


Publisert: 11.05.2017 12:15
Sist endret: 11.05.2017 12:15