Lean-dagen Innlandet 2017

Innhold

Rådmann og Utviklingsenheten var invitert til å dele erfaringer på Lean Forum Innlandet sitt årlige arrangement, som for første gang ble avholdt utenfor Toten 4. mai 2017 i vikingskipet på Hamar.


Hovedinnleder var Ole Enger, mangeårig leder i ELKEM og REC. "Han snakket om det vi selv har erfart; å tilpasse Lean til egen organisasjon og betydningen av forankring og aktiv ledelse på alle nivåer for å lykkes," sa Kari Bjørnerud Børthus etter dagen.

Effektiv strategisk ledelse
En fullsatt parallellsesjon ønsket å høre rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten sitt bidrag om effektiv strategisk ledelse. Han fortalte om et ferskt toårig lederutviklingsprogram for å lykkes på lang sikt. Programmet er obligatorisk for alle ledere i kommunen.

Rådmann Bjørn Fauchald og leder for Utviklingsenheten Kari Bjørnerud Børthus
Rådmann Bjørn Fauchald og leder for Utviklingsenheten Kari Bjørnerud Børthus

Lean-modellen
Kari Bjørnerud Børthus fortsatte med en oppdatering på Lean-modellen i kommunen. Hun la vekt på Lean ledelse og arbeid som læring. To nyheter i modellen ble nevnt; økt brukermedvirkning i forbedringsprosesser og betydningen av å jobbe målrettet med kultur i arbeidsmiljøene.

Hele Utviklingsenheten benyttet anledningen til ny inspirasjon og læring og hadde stand på arrangementet.

.Leanveiledere Greta Synnøve Moldestad, Randi Skare og Mette Skoglund Myhre på Vestre Toten kommunes stand.
Leanveiledere Greta Synnøve Moldestad, Randi Skare og Mette Skoglund Myhre på Vestre Toten kommunes stand


Publisert: 12.05.2017 14:17
Sist endret: 12.05.2017 14:17