Studiebesøk av Forsvarsbygg

Innhold

Forsvarsbygg hentet inspirasjon til sin framtid med Lean

Forsvarsbygg er instansen som bygger og tar vare på eiendom for Forsvaret over hele landet. Det handler om militærleire og flystasjoner, til og med 15 festninger som er åpne for publikum i tillegg til mange flere mindre anlegg.

Deres fagdirektør for strategi og utvikling, Bjørn Eirik Bergland, forklarer bakgrunnen for besøket slik: «Forsvarsbygg har en prosess med å implementere Lean som driftsfilosofi, og vi ønsket å hente inspirasjon og erfaringer fra gode Lean-organisasjoner».

Sammen med Bjørn Eirik Bergland kom også seks andre fra den øverste ledelsen i Forsvarsbygg til Raufoss denne høstdagen for å bli bedre kjent med vår måte å integrere Lean kontinuerlig forbedring i drift og utvikling i Vestre Toten kommune.

Leder for Utviklingsenheten Kari Bjørnerud Børthus ønsket velkommen og la gjennom besøket vekt på at Forsvarsbygg skulle bli kjent med opplevde suksessfaktorer og fallgruver fra tidlig fase i 2011 og fram til i dag. Kommunedirektør Bjørn Fauchald beskrev også målsetning og utfordringer fra topplederens perspektiv. Gruppa fra Forsvarsbygg fikk med selvsyn oppleve hvordan Lean praktiseres i to av kommunens tjenester. Knut Rødningsby i Nav og Maj Britt Karlsen i hjemmetjenesten i omsorg forklarte og svarte på spørsmål foran sine forbedringstavler.

Maj Britt Karlsen går gjennom målepunktene på forbedringstavla for de besøkende
Maj Britt Karlsen går gjennom målepunktene på forbedringstavla for de besøkende

Tilbakemeldingene var veldig hyggelige. Bjørn Eirik Bergland meldte etter hjemkomsten at «Vi er alle svært imponert over hva dere har fått til og vi ser hvor viktig det er med den forankringen dere har og hvor viktig det er å ha ressurspersoner sentralt i dette arbeidet».

Vi takker for lærerike diskusjoner gjennom dagen med Forsvarsbygg og ønsker lykke til med Lean-prosessen videre!

Med vennlig hilsen
Kari Bjørnerud
Leder for Utviklingsenheten, Vestre Toten kommune

Bildegalleri

Kommunedirektør Bjørn Fauchald forklarer hvordan tavler brukes til oppfølging av strategiske fokussaker Knut Rødningsby i dialog med Bjørn Eirik Bergland og hans lederkolleger i Forsvarsbygg Maj Britt Karlsen går gjennom målepunktene på forbedringstavla for de besøkende


Publisert: 31.03.2020 11:43
Sist endret: 31.03.2020 11:43