«Lean er hverdagslykke for en leder»

Innhold

«Lean er hverdagslykke for en leder»

Vestre Toten kommune bidrar for åttende år på rad i utdanning innen Lean ledelse

Vestre Toten kommune har vært vertskap for bedriftsbesøk i studiet Lean ledelse for C2U Academy siden 2014. «Vi investerer tida for å få nyttige tilbakemeldinger fra dyktige ledere og tar det med i vår utvikling», forklarer Kari Bjørnerud, rådgiver ved Utviklingsenheten. «Vi er veldig fornøyde med at ledere fra mange andre gode virksomheter, både private og offentlige, ser stor nytte av å studere forbedringsarbeidet vårt».

C2U Academy holdt sitt såkalte «Campus-besøk» igjen hos Vestre Toten kommune den 2. februar i år. 11 ledere fra bedrifter og offentlig fikk innsikt i forbedringsarbeidet ved to av kommunens enheter, en barnehage og tjenesten for psykisk helse, rus og tilrettelagte tjenester.  

Solfrid Røste er virksomhetsleder Psykisk helse, rus og tilrettelagte tjenester. Hun la vekt på at Lean-arbeidet har skapt store forbedringer av kjerne­oppgavene først og fremst ved at det er frigjort tid gjennom forenkling av arbeidsoppgaver. Det var viktig å komme tidligere ut til brukerne, noe de fikk til gjennom en såkalt verdistrømanalyse på morgensituasjonen. «Vi så at så mye som 17,5 timer hver uke kunne omsettes til bedre kvalitet for brukerne våre», sa Solfrid blant annet.

«Lean er hverdagslykke for en leder»Solfrid Røste, virksomhetsleder Psykisk helse, rus og tilrettelagte tjenester

Lang fartstid

Mona Bråten er driftsenhetsleder ved Veltmanåa barnehage. Hun forklarte hvordan metoden 5S hadde gitt en enda ryddigere og hyggeligere barnehage for 56 unger og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Verdi­strømanalyse på lunsjmåltidet frigjorde mer enn ti timer i uka som nå brukes til viktige oppgaver med språkstimulering for barna. «Tavlemøtene hjelper oss til å fokusere på arbeidsområdene våre. Vi har kvalitetsmål knyttet til realfag i hverdagen, forming av vennskap og språkutvikling», forklarte Mona.

«Lean er hverdagslykke for en leder»Mona Bråten, driftsenhetsleder ved Veltmanåa barnehage.

Mona viste til at kulturanalyse har bidratt mye til at ansatte forstår den kulturen de er en del av og kan bidra til en positiv utvikling. «Vi har erfart at godt forbedringsarbeid over tid avhenger av at kulturen spiller med», sier Kari Bjørnerud. «Derfor har vi et eget opplegg hvor ansatte ser sin egen avdelings kultur og hvordan de kan være med på å utvikle den i riktig retning. Der plukker blant annet deltagerne blant over hundre bilder for å beskrive hvordan de har det på jobb».

Både Mona og Solfrid har mer enn 25 års fartstid i kommunen, og de er glødende opptatt av å ivareta innbyggerne som de har tjenester for. Begge ser store gevinster de siste 6 til 8 årene i arbeidet med Lean. Solfrid avsluttet til og med sitt innlegg med sitt engasjerte uttrykk: «Lean er hverdagslykke for en leder!»

Deltagerne på Lean ledelse-utdanningen mente etterpå at det hadde vært en veldig interessant og nyttig dag. «Jeg er så enig i at det er viktig å forstå nåsituasjonen, måten som en gjør oppgaven på nå, for å kunne legge konkrete planer», var en av kommentarene. «Kulturanalysen deres er kanon for å få til god utvikling», mente en annen. «Å arbeide med en praktisk oppgave der man kan sette ord på ting ved hjelp av bilder er virkelig bra».

Takk til deltagerne fra fjern og nær for gode spørsmål og inspirerende tilbakemeldinger og til Mona og Solfrid for gode framføringer!


Publisert: 12.04.2022 12:41
Sist endret: 12.04.2022 12:41