Næring og utvikling

Innhold

Næring og utvikling, Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune ønsker å være en aktiv part for næringsutvikling. Vi arbeider for utvikling av eksisterende næringsliv. Samtidig vil vi gjerne tiltrekke oss nye virksomheter og ønsker å være en god kommune for gründere og ny-etablere.

Ta kontakt med kommunens næringsrådgiver, Ola Langedal.

Kontaktperson

Næringsrådgiver Ola Langedal

Gjøvikregionen Utvikling

Gjøvikregionen Utvikling sitt formål er å ivareta og utvikle næringslivet i Gjøvikregionen, bl.a. ved å være et ideskapende, initiativtakende og koordinerende organ. Fungerer som et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i kommunene, ved å fremme samarbeidet mellom næringsinteressene i regionen og mellom næringslivet og kommunene.

Næring og utvikling, Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes/ShutterstockNæring og utvikling, Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes/Shutterstock


Publisert: 25.03.2020 10:21
Sist endret: 29.08.2023 10:13